About us

(wersja polska poniżej)

AIESEC Alumni Association of Poland, established in 2007, gathers former members of the largest student-run global organization – AIESEC.

Promoting the core values of AIESEC, we work to create an active and modern society in Poland, in particular through the implementation of tasks in the following areas:

 • economic development, including the development of entrepreneurship;
 • development of local communities;
 • promotion of science and scientific research, education and upbringing;
 • protection and promotion of human rights, freedom and civil liberties, as well as
  supporting the development of democracy;
 • European integration and the development of cooperation between societies;
 • presentation and development of Polish culture in the country and abroad;

Our aim is to develop a platform allowing to capitalize on the potential built by Alumni throughout the 50 years of AIESEC’s existence in Poland.

Our Executive Board:

 • Renata Maroszek (President)
 • Adriana Bernecka
 • Piotr Chabrowski
 • Marek Hojnacki
 • Tomasz Klisiewicz
 • Piotr Konopka
 • Monika Oczkowska-McNeal

See our articles of association (in Polish).

Polish version:

Stowarzyszenie Alumni AIESEC Polska, zawiązane w 2007 roku, skupia byłych członków największej prowadzonej przez studentów, globalnej organizacji AIESEC.

Propagując wartości AIESEC-u, działamy na rzecz tworzenia zaangażowanego i nowoczesnego społeczeństwa w Polsce, w szczególności poprzez realizację zadań w zakresie:

 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • wspierania nauki i badan naukowych, edukacji, oświaty i wychowania;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
  działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • upowszechniania i rozwijania kultury polskiej w kraju i zagranicą;
 • wspierania działalności charytatywnej, oraz promocji i organizacji wolontariatu.